ایز اپ, نویسنده در دانلود بازی آندروید و اپلیکیشن آندروید